Universaalne eluenergia pihustatud kujul

Tartu JK Energiakooli lõpetas esimene reiki meister-õpetaja

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Reikiõpetus on vaimset arengut toetav terviklik esoteeriline süsteem, mis edendab enda olemuse sügavamat tunnetamist, mõistmist ja seega sisemist kooskõla ego ja vaimu vahel. Nagu kõik terviklikud esoteerilised süsteemid, arendab see õppijat ja ka õpetajat pidevalt edasi ja viib uutele tasanditele.

Reiki on Algallikast lähtuv tervendav energia, mida baastasemel vahendama võivad õppida kõik, selle täiuslik juhtimine ja valmisolek selle vahendamise õpetamiseks eeldab aga pühendumist ja tööd iseendaga. Igal aastal astub sadu õpilasi üle Eesti reiki I astme kursustele, meistritasemele jõuavad aga märksa vähemad. Seetõttu on iga reikiõpetaja ja reikiõppeasutus õnnelik oma kõrgtasemele jõudnud õpilaste üle.

Reikiõpetajal Reet Karrol oli 2014. aasta kevadest 2017. aasta suveni olnud viis meistritaseme õpilast: Marju Varblane, Mare Jaansoo, Ene Laius, Klarika Varik ja Margit Merisalu. Kõik nad said Tartu Reiki Kooli, tema reikiõppetegevuse tollase katusettevõtte tunnistuse. Alates 2017. aasta 20. juunist on uueks katusettevõtteks Tartu JK Energiakool, mille juriidiline keha, OÜ Juugakoda, tegutseb juba sama aasta 2. juunist.

Energiakool on laiem kui reikikool, õpetades sama kooli nimetuse alt ka hingamisteraapiat ja edaspidi ka muid energiateraapia liike. Samas jätkuvad muidugi ka hoogsalt käivitunud reikikoolitused, et jätkuks praktika- ja edasiõppimisvõimalusi kooli enesearengule ja kõigi elu paremaks muutmisele pühendunud reikiõpilastele.

Reeda kuues, Tartu JK Energiakoolile aga esimene reiki meister-õpetaja Andres Sidorov alustas oma reikiõpinguid reiki I astme õhtukursusel 2017. aasta jaanuaris väga huvitavas sõbralikus ja kokkuhoidvas, aga samas enesearengule pühendunud grupis, mille lõpukohtumise tipuks oli nii tugeva sünergiaga reiki vann, et ruumis voolas tõeline energiajõgi. See kokkuhoidev 6-liikmeline kursus tuli mais täies koosseisus edasi teisele astmele ja lõpetas selle sama väeliselt juuni alguses. Edasi jätkas Andres juba üksi, teised jäid ootama oma aega. Suvi oli tema jaoks väga aktiivne aeg, kus ta jätkas reikipraktikat ja tuttavate tervendamist, aga õppis juurde šamaanikunsti. Septembris osales Andres reiki III/ meister-õpetaja astme nädalavahetusekursusel, mille üks osa oli väga kiitvat tagasisidet saanud kaugseanss 35 inimesele. Ta lõpetas 17. septembril 2017 reiki meister-õpetaja tunnistusega, kuid kavatseb hakata võtma Reedalt õpetamispraktikat, vaatlema ja osaliselt õpetama reiki I ja II astme kursustel, juhendama reikipraktikat ja esinema reikiloengul.

Andrese suureks eeliseks on lisaks eesti keele kõrgtasemel valdamise ka hea vene keele oskus. Siiani on Eesti venekeelsed elanikud sõltunud vaimsete õpetuste saamisel gastroleerivatest Vene tervendajatest ja õpetajatest. Varsti avaneb neile aga võimalus tulla reiki- või hoopis šamanismikursusele Andrese juurde. Edu!

Andres Sidorov ja Reet Karro Andrese lõpetamisel

 

Täname jagamast ja laikimast:
Universaalne eluenergia pihustatud kujul

Tartu JK Energiakool Facebookis

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kui olete aktiivne Facebooki kasutaja, saate ilmselt just sealt kätte vajaliku info.

29. juunil sai valmis Tartu JK Energiakooli Facebooki leht, kuhu ilmuvad kõigi ürituste kuulutused, info meie kohta ja huvitavat infot meie koolitusvaldkondade kohta. Kutsume lehte laikima, sh ka juba Tartu Reiki Kooli ja/või Hingamisstuudiot/Juugakoda juba laikinud inimesi, sest ilmselt laikijaid automaatselt üle kanda ei saa.

Sealjuures anname teada, et kui varem oli Tartu Reiki Kooli Facebooki leht ainult reikikoolituste ja reikikiinfo jaoks, siis nüüdne Tartu JK Energiakooli Facebooki leht, nagu ka veebileht, kajastab kõiki meie koolitusi, nii reiki-, hingamis-, meditatsiooni-, inspiratsiooni- ja manifesteerimiskoolitusi.

Kutsume uut lehte laikima Facebookis https://www.facebook.com/energiakool/ või siinsamas veebilehel, vajutades Facebooki Like nuppu!

Täname jagamast ja laikimast:
Universaalne eluenergia pihustatud kujul

Tartu JK Energiakool valla

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

20. juunil 2017 pühitseti Tartu JK Energiakooli nimesilt. Tartu JK Energiakool tähistab hetkeseisuga OÜ Juugakoja koolituspoolt.

Tartu JK Energiakool kasvas välja Tartu Reiki Koolist. Energiakool on laiem kui reikikool, kavatseme hakata õpetama sama kooli nimetuse alt ka hingamisteraapiat ja muid energiateraapia liike. Samas jätkame muidugi ka hoogsalt käivitunud reikikoolitusi, kindlasti pakume ka edaspidi praktika- ja edasiõppimisvõimalusi meie toredatele, enesearengule ja planeedi päästmisele pühendunud reikiõpilastele.

Tartu JK Energiakooli reikikoolituste eripära on koolitusvormide mitmekesisus. Meil on tavaliste nädalavahetusekursuste (1-2 päeva järjest) kõrval laupäeva- ja pühapäevakursused (1 päev + 21 päeva vahet + 2. päev) ning õhtu- ja hommikukursused (4 õhtut või hommikut nädalaste vahedega). Alates k.a. maikuust on meil ka ingliskeelsed kursused ja alates juulikuust suvekursused linnast väljas, loodusrüpes. Iga formaat on omaette hea ja sobib paljudele – kõik meie kursused on põhjalikud ja süvitsiminevad.

Oleme põhjalike reikiõppematerjalide mappide ja nädalavahetusekursuse põhiformaadi eest tänulikud Eesti Reiki Koolile ja selle reiki meister-õpetajale Anti Kreemile, kellelt need pärinevad.

Meie kuulutused on samuti põhjalikud, andes võimalikele osaleda soovijatele täpse info oodatava kohta.

Tartu JK Energiakooli juhataja, koolitaja ja hing on Reet Karro, kes on vabastava hingamise ja reikiga tegelenud aastast 2002. Algallika Protsessi ja Hingamistöö terapeut on ta aastast 2011 ja reikimeister-õpetaja aastast 2012. Praegu õpib ta 2-aastasel European Institute of Body Oriented Healing Arts’i biodünaamilise hingamise ja trauma vabastamise terapeudi koolitusel, kus on jõudnud baastasemele. Tänu Reeda terapeudiväljaõppele ja -kogemusele toimivad tema kursusedki teraapiana, seal leiab tihti aset isiksuse kasvamine, mitte ainult uute teadmiste ja oskustega rikastumine.

Edu Tartu JK Energiakoolile!

Täname jagamast ja laikimast: